Χορηγοί.Πολύτιμη συνεισφορά

Ο Γύρος της Λίμνης Ιωαννίνων είναι ένας από τους πέντε σπουδαιότερους δρομικούς αγώνες στην Ελλάδα, η πιο σημαντική (συμμετοχές, θεατές, δημοσιότητα) αθλητική διοργάνωση της Ηπείρου και η κορυφαία αθλητική/πολιτιστική εκδήλωση για τα Γιάννενα.
Παράλληλα έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τόσο των δρομέων, όσο και των κατοίκων της πόλης δημιουργώντας έναν πυρήνα ανθρώπων, ο οποίος διευρύνεται συνεχώς.

Η συνεχής προσπάθεια της διοργάνωσης να προσελκύει κορυφαίους αθλητές προσφέροντας τις καλύτερες παροχές, αλλά και να επικοινωνεί το γεγονός πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να στηρίζουν το όραμά μας και να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την ενδυνάμωσή του.

Η αντίληψη ότι αθλητισμός, πολιτισμός και περιβάλλον είναι αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής υγιών πολιτών, εκτός από την υποστήριξη των φορέων της περιοχής, βρίσκει συνοδοιπόρους και γενναιόδωρους χορηγούς – εταιρείες, ιδρύματα, ιδιώτες.

Έως σήμερα ένας μεγάλος αριθμός χορηγών έχει συνεισφέρει στον Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του. Οι χορηγοί μας κάνουν πράξη το σκοπό τους για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και υποστηρίζουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις αξίες τους.

Ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, τιμώντας τους χορηγούς του, δημοσιοποιεί τη συνεισφορά τους με όλους τους δυνατούς τρόπους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και την πεποίθησή του ότι θα έχει πάντα πολύτιμους συμπαραστάτες.