Λίμνη Παμβώτιδα.Το «διαμάντι» των Ιωαννίνων

Η Λίμνη των Ιωαννίνων είναι μία φυσική λίμνη που βρίσκεται στο κέντρο κοιλάδας και περιβάλλεται από βουνά, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο εκπληκτικής ομορφιάς.

Ανήκει στις ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition. Στην υδάτινη μάζα της λίμνης απαντάται επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών, όπως η φακή του νερού, ο ποταμογείτονας, τα νούφαρα, οι ίριδες κ.α. Παρουσιάζονται επίσης είδη με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα, όπως η φτέρη του νερού και το καλλίτριχο.

Οι όχθες της λίμνης και οι ακτές του νησιού καλύπτονται από πυκνούς και εκτεταμένους καλαμιώνες. Η παραλίμνια βλάστηση περιλαμβάνει επίσης υπολείμματα υδροχαρών δασών ιτιάς, λεύκας και πλατάνου, καθώς και περιορισμένα υγρά λιβάδια περιοδικά πλημμυριζόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα σημαντικό χώρο φωλεοποίησης και τροφής για πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών.

Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα
Λίμνη Παμβώτιδα